skip to Main Content

PAZITE KOME VJERUJETE

Otvorena medijska grupacija provodi projekt „Pazite kome vjerujete“ uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Trajanje projekta: od siječnja do srpnja 2020. godine