skip to Main Content
Definirajmo budućnost EU

Opći je cilj projekta pripremiti i uključiti organizacije civilnog društva u proces Konferencije o budućnosti Europe te podići svijest opće populacije o postojanju Konferencije.

Specifični ciljevi su:

  • uključiti organizacije civilnog društva u raspravu o Konferenciji
  • potaknuti članove OCD-a i zainteresirane građane na zajedničko uključivanje u https://together.europarl.europa.eu/hr/
  • podizanje svijesti šire javnosti o postojanju i procedurama Konferencije za budućnost Europe.

Trajanje projekta:
od siječnja do prosinca 2021.

Kontakt osoba:
Martina Belić, martina.belić@omg.hr

DEFINIRAJMO BUDUĆNOST EU

OCD-i u Hrvatskoj općenito imaju malo znanja o procesu i sadržaju Konferencije o budućnosti Europe. Osim nekoliko desetaka nevladinih udruga koje su snažno angažirane u pripremi i provedbi politika na nacionalnoj razini te nekoliko nevladinih udruga na razini EU-a, većina hrvatskih nevladinih organizacija nije razvila sposobnosti sudjelovanja u raspravama koje određuju našu budućnost.

CILJ PROJEKTA

Glavni je cilj projekta potaknuti do 300 manjih nevladinih organizacija da započnu proces angažiranja u okviru Konferencije tijekom sljedeće dvije godine. To će poboljšati demokratizaciju, te podržati angažman građana u određivanju budućnosti Europe. Vrijednosti EU-a i EP-a bit će istaknute tijekom rasprava koje se organiziraju oko posebnih pitanja koja će biti utvrđena kada Konferencija bude otvorena i svi detalji budu poznati.

Aktivnosti projekta:

  • 3  pripremna ZOOM sastanka s predstavnicima OCD-a
  • 3 videospota u trajanju do 60 sekundi o prioritetima Konferencije
  • 3 velika regionalna ZOOM sastanka s predstavnicima OCD-a
  • 3 flash mobdogađaja
  • 1 nastup stand-up komičara objavljen online
  • 1 završni videospot (3 min) o projektnim aktivnostima

Tijekom srpnja 2021. godine održana su tri pripremna ZOOM sastanka s predstavnicima OCD-a iz triju regija: zapadne, središnje te južne Hrvatske.

Od rujna do prosinca 2021. godine planiramo provesti sljedeća tri sastanka te aktivnosti za povećanje vidljivosti projekta te informiranje javnosti o Konferenciji za budućnost Europe.