skip to Main Content

OTVORENA MEDIJSKA GRUPACIJA – OMG

Naš je cilj u OMGu da govorimo o društvu i da govorimo o drugima. Govoriti o sebi nekako je uvijek na zadnjem mjestu. Zato nam je i trebalo toliko da započnemo s izradom web sitea. Ali tek kad smo počeli prikupljati materijale, postali smo svjesni koliko je uspješnih projekata za nama, koliko nagrada i koliko druženja.

Želja nam je da na ovom web siteu to podjelimo sa svima.

O.M.G. čine mladi koji su odlučili svoje stručno znanje i iskustvo upotrijebiti u svrhu promicanja ljudskih prava i jednakosti. Upravo je to i bio razlog zašto smo se odlučili osnovati udrugu – željeli smo svoje profesionalno iskustvo, koje je usko vezano uz medije i produkciju, upotrijebiti za sveukupnu i svrsishodnu promociju ljudskih prava.

Među našim projektima nalaze se brojne medijske kampanje za osvješćivanje koje smo osmislili i proveli, kao i dokumentarni filmovi, koji su postigli velike uspjehe na festivalima osvojivši brojne nagrade, ali i kod gledatelja, koji su prepoznali njihovu vrijednost.

Više o našim projektima saznajte pod izbornikom Projekti. Pod izbornikom Multimedija, pogledajte spotove i plakate naših kampanja.

VIZIJA

Stvaranje društva jednakih prilika za sve građane, u kojem senzibilizirani građani donose informirane odluke i svjesni su svoje odgovornosti za društvo u cjelini.

MISIJA

Otvorena medijska grupacija – O.M.G. je udruga osnovana s ciljem promicanja i unaprjeđivanja civilnog društva i zaštite ljudskih prava, pogotovo mladih osoba, spajanjem modernih tehnologija i umjetnosti, poglavito filmske umjetnosti; osvješćivanja mladih i promicanja vrijednosti društva jednakih prilika za sve građane i građanke.

Udruga okuplja mlade ljude kojima je želja da svoje stručno znanje i iskustvo upotrijebe u svrhu promicanja ljudskih prava i vrijednosti demokracije. Naše iskustvo uključuje produkciju, organizaciju, osmišljavanje medijskih kampanja, te zakonitosti i utjecaj medija, što sve smatramo izuzetno važnim za kvalitetnu promociju. Za svaki planirani projekt okupljamo suradnike koji najbolje odgovaraju tematici i samom načinu promoviranja ili prezentiranja teme. Na taj način osiguravamo da će tema biti pokrivena kvalitetno i temeljito. Isto tako moramo biti vrlo senzibilni na načine djelovanja medija na gledatelje – recipijente, te koristiti jezik medija kako bi tema bila što prilagođenija mediju. Želimo iskoristiti sve moduse prezentiranja kroz određeni medij, kako bi tema bila što bliža gledatelju.