skip to Main Content
Ženska soba

Nositeljica projekta: Ženska soba
Partner na projektu: Otvorena medijska grupacija

Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti.

Trajanje programa:
1.3.2022. – 1.3.2024.

EU projekt „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online“

Dana 1. ožujka 2022. godine započela je provedba europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online (SNEP Online tool)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program Onlline (SVEP Online tool)) No. 101049540.

Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV-2021-DAPHNE). Nositeljica projekta je Ženska soba, a partner na projektu je Otvorena medijska grupacija.

Projekt se provodi u trajanju od dvije godine, na području cijele Republike Hrvatske.

OPĆI CILJ PROJEKTA

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom kroz razvoj online edukativne platforme, podizanje razine kapaciteta stručnjaka/inja i senzibiliziranje o seksualnom nasilju.

Specifični ciljevi su:

  1. Razviti SNEP Online platfomu s ciljem prevencije seksualnog nasilja nad djecom, posebice za vrijeme pandemije COVID-19;
  2. Aktivno uključiti djecu i mlade u prevenciju seksualnog nasilja;
  3. Povećati dostupnost usluga u okviru Centra za žrtve seksualnog nasilja za mlade i roditelje;
  4. Povećati kapacitete relevantnih dionika i stručnjaka/inja u području prevencije seksualnog nasilja nad djecom kroz povećanje razine znanja i jačanje multisektorske suradnje;
  5. Senzibilizirati i osvijestiti širu javnost o problematici seksualnog nasilja nad djecom i promovirati SNEP Online tool.

O svim projektnim aktivnostima redovno će se izvještavati na web stranicama Ženske sobe i partnera na projektu. Potpora Europske unije u provedbi projekta ne predstavlja potporu sadržaju koji održava samo stavove nositeljice i Europska unija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

SNEP ONLINE - glasno protiv seksualnog nasilja