skip to Main Content
Sve obitelji su ravnopravne logo

Projekt Sve obitelji su ravnopravne podržan je sa 148.059,76 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Trajanje projekta:
1.1.2021. – 31.12.2022. (24 mjeseca)

Osoba za kontakt:
Martina Belić,

SVE OBITELJI SU RAVNOPRAVNE

Hrvatska je zemlja koja ima relativno dobar zakonski okvir o pravima LGBTQI+ zajednice te je udomiteljstvo u LGBTQI+ obitelji zagarantirano odlukom Ustavnog suda iz prosinca 2019. Međutim, ono se i dalje ne događa ili se događa vrlo rijetko nakon javnog pritiska.

Skrivena moć centara za socijalnu skrb, vjerojatno uzrokovana predrasudama, strahom od nadređenih kao i relativno opravdanim strahom od reakcija u javnom prostoru treba biti uklonjena.

Dvogodišnji projekt „Sve obitelji su ravnopravne“ provodi se u partnerstvu s udrugom Dugine obitelji te Dikkedokken Filmlaug iz Norveške, a financira se iz Fonda za aktivno građanstvo Hrvatska.

IDEJA PROJEKTA

Ideja projekta je da se na najosjetljivijem području diskriminacije općoj populaciji pokaže da LGBTI+ osobe imaju uobičajene potrebe i želje i da je prevladavajući socijalni konstrukt „drugosti“ neopravdan. Projekt „Sve obitelji su ravnopravne“ želi smanjiti diskriminaciju pripadnika/ca LGBTQI+ zajednice osiguravanjem institucionalnih uvjeta i društvene prihvaćenosti udomljavanja djece u LGBTQI+ obitelji.

Projektni će tim provesti edukaciju zaposlenica/ka centara za socijalnu skrbi i njihovih ravnatelja/ica, neortodoksnu javnu kampanju utemeljenu na reagiranju različitih osoba na socijalnim mrežama i elektroničkim i internetskim medijima te osnivati mrežu organizacija civilnog društva, stručnjaka/kinja zainteresiranih za podržavanje udomiteljstva u LGBTQI+ obiteljima.

Od projekta će mnogi imati koristi: centri za socijalnu skrb, opća populacija, LGBTQI+ obitelji i zajednica.

Cilj je projekta „Sve obitelji su ravnopravne“ povećanje postotka stanovništva koje prihvaća udomljavanje djece u LGBTQI+ obitelji. Isto tako, projektom se planira uspostava višesektorske suradnje između nadležnih ministarstava i organizacija civilnog društva koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava LGBTI+ osoba. Suradnja ljudskopravaških organizacija i državnih tijela može dovesti do značajnih pomaka u postupanju koje određuju sadržaj i kvalitetu svakodnevnog života, a državnoj upravi omogućiti da počne primjenjivati i promovirati nediskriminacijske politike prema svima.

Sve obitelji su ravnopravne - uzorak

Partnerstvo je u projektu pažljivo složeno. OMG, prijavitelj projekta, ima iskustvo u vođenju višegodišnjih projekata i javnih kampanja koje se bave ljudskim pravima. Dugine obitelji su specijalizirane za ljudska prava LGBTQI+ obitelji te su se već bavili udomiteljstvom. Imaju mrežu volonterki/a i stručnjaka/kinja koji su se spremni angažirati. Dikkedokken Filmlaug iz Norveške udruga je s iskustvom u produkciji dokumentarnih filmova i dovoljno raširenim vezama da može organizirati relevantno studijsko putovanje u Norvešku te dovesti u Hrvatsku stručnjake/kinje koji mogu prenijeti svoja iskustva.

Active citizens fund