skip to Main Content
Održana trodnevna radionica o javnom zagovaranju

18.,19. i 20.05. u Sisku je održana trodnevna radionica o javnom zagovaranju na kojoj je educirano 7 organizacija civilnog društva i kojima su prenesena znanja i vještine neophodne za daljnje zagovaračko djelovanje kako bi bile uključene i konzultirane u radu tijela lokalne uprave u području upravljanja kriznim situacijama.