skip to Main Content
PAL ART LAB Filmska umjetnost u Hrvatskoj

U sklopu nacionalnog umjetničkog laboratorija u projektu PAL ART izrađen je video o iskustvima romske manjine u Republici Hrvatskoj