skip to Main Content
Pal Push II - Sastanak partnera u Lamia, Grčka

Dana 1. i 2. ožujka 2023. tim PAL PUSH II okupio se u Lamiji u Grčkoj na svom TPM2 (Transnational Project Meeting) u prostorijama Gospodarske komore FTHIOTIDAS. Dvodnevni sastanak organiziran je kako bi se pregledao dosadašnji napredak i planirala provedba sljedećih zadataka događaja.

Prvi dan sastanka započeo je službenom dobrodošlicom i partnerima koji su govorili o napretku projekta prema gantogramu. Svi partneri podijelili su novosti u vezi s implementacijom PR2 i PR3 i planiranjem Zadatka 2.3 – Individualne usluge treniranja koje će koordinirati Otvorena medijska grupacija. Drugi dan bio je fokusiran na planiranje lokalnih događaja, PR4 – aktivnosti ubrzanog upoznavanja i izobrazbe na lokalnoj i međunarodnoj razini te prezentaciju aktivnosti diseminacije. Na kraju sastanka dogovorene su buduće aktivnosti i događanja, a svi sudionici su nakon evaluacije sastanka dobili Potvrde o sudjelovanju.

Projekt PAL PUSH II ima za cilj podržati sudjelovanje grupa socijalne uključenosti na različitim razinama prikupljanjem kvalitativnih podataka o pristupima i praksama te podupiranjem inicijativa u kojima je njihovo sudjelovanje ključno za dugoročnu promjenu. Pruža priliku za rad na temeljnim izazovima koji stoje iza trenutnih trendova nezaposlenosti i suradnju s projektima i inicijativama koje se ovim problemima bave na inovativan i eksperimentalan način. Projekt prepoznaje poduzetništvo i samozapošljavanje kao ključne za postizanje pametnog, održivog i uključivog rasta te usmjerava svoje napore na poduzeća i novoosnovana poduzeća od strane nezaposlenih i osoba iz ranjivih skupina, podržavajući uključivo poduzetništvo i mikrofinanciranje.

Uz produktivne rasprave i sesije planiranja, PAL PUSH II tim također je imao priliku doživjeti grčku kulturu tijekom sastanka. Uživali su u ukusnoj grčkoj kuhinji i kušali lokalne specijalitete. Posjetili su i značajna povijesna mjesta, uključujući mjesto bitke kod Termopila i Apolonov hram u Delfima, uronivši u bogatu kulturnu baštinu Grčke.