skip to Main Content
Platforma u sklopu projekta "Iz doma na svoje"

Mladima iz alternativne skrbi sudjelovanjem u aktivnostima na projektu “Iz doma na svoje” nastojimo olakšati proces osamostaljenja, prevenirati siromaštvo te povratak u sustav socijalne skrbi.

Naglasak je na razvoju profesionalnih i praktičnih vještina nužnih za vođenje samostalnog života, izravno spajanje s poslodavcima te time pružanje prilike za pronalaskom adekvatnog zaposlenja.

U sklopu projekta otvorena je platforma na kojoj se mladi mogu informirati o tržištu rada i vještinama za vođenje samostalnog života, a registracijom mogu i izravno komunicirati s poslodavcima o mogućnostima zaposlenja te se konzultirati o temama profesionalnog i privatnog života (npr. mogu nas pitati za savjet o životopisu ili sadržaju motivacijskog pisma).

Također, platforma omogućava registraciju i poslodavcima koji mogu predstaviti svoje tvrtke kao i objaviti oglas na njoj.

Ovim putem pozivamo mlade iz alternativne skrbi kao i poslodavce da se prijave na platformu!

Platformi pristupite putem sljedećeg linka: https://izdomanasvoje.com/