skip to Main Content

Projekt Biram drugačije, nasilje i mržnja nisu moj izbor provodi se od 1. lipnja 2020. godine do 31. svibnja 2021. godine uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

BIRAM DRUGAČIJE – NASILJE I MRŽNJA NISU MOJ IZBOR

Vršnjačko nasilje posljednjih godina postaje vrlo česta pojava. Djeca u školi, ali i izvan nje mogu biti sustavno i uzastopno uznemiravana i napadana od strane svojih vršnjaka. O vršnjačkom nasilju govorimo kada jedno ili više djece uzastopno i namjerno uznemiruje, napada ili ozljeđuje drugo dijete koje se ne može braniti.

Vršnjačko nasilje možemo podijeliti na dva glavna oblika fizičko i verbalno. Fizičko ili tjelesno nasilje je najuočljivije te podrazumijeva udaranje, guranje, štipanje, čupanje i sl. Verbalno nasilje najčešće prati fizičko, a podrazumijeva, vrijeđanje, širenje glasina, stalno zadirkivanje, ismijavanje…

CILJEVI PROJEKTA

1. Unaprijediti informiranost djece i mladih i provesti medijsku kampanju nenasilja i aktivnosti koje se temelje na empatiji i zajedničkom sustavu vrijednosti kojima se šalje poruka svim članovima društva o mjerama koje se mogu poduzeti u cilju prevencije i suzbijanja nasilja.

Otvorena medijska grupacija će osmisliti i producirati četiri animirana sadržaja te ih distribuirati na društvenim mrežama kako bi obuhvatila što šire ciljanu populaciju – djecu i mlade te roditelje.

2. Na Dan ružičastih majica – program prevencije vršnjačkog nasilja u Hrvatskoj u kojem sudjeluje više od dva milijuna sudionika – organizirati okrugli stol s različitim dionicima i razmotriti te istaknuti različite prakse te naučene lekcije o  prevenciji vršnjačkog nasilja.

Otvorena medijska grupacija predstavlja četiri animacije za mlade o prevenciji vršnjačkog nasilja na okruglom stolu koji će se  izravno prenositi na Facebook stranici Otvorene medijske grupacije 24. veljače 2021. od 10 do 11 sati povodom obilježavanja Dana ružičastih majica – Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Okrugli stol bavit će se pojavnostima i posljedicama vršnjačkog nasilja te aktivnostima i intervencijama koje mogu doprinijeti smanjenju nasilja nad i među djecom te mladima.

Više informacija uoči okruglog stola pratite na kreiranom Facebook događaju.

Okrugli stol i predstavljanje animacija održavaju se u sklopu projekta Biram drugačije, nasilje i mržnja nisu moj izbor koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Četiri video animacije izrađene u okviru ovog projekta problematiziraju posljedice vršnjačkog nasilja te govora mržnje među djecom i mladima, naročito u vrijeme pandemije kovid 19 kada je većina socijalnih kontakata prenesena u online okruženje što dodatno otežava razvoj empatije, razumijevanja, aktivnog slušanja i uvažavanja potreba prijatelja i prijateljica iz klupe ili poznanika i poznanica iz škole. Na mladima blizak, jasan i atraktivan način animacije prikazuju vršnjačko nasilje i pozivaju mlade na promjene u ponašanju, naročito kod promatrača i promatračica koje svojim stavom mogu zaustaviti nasilje.

Video animacije dostupne su na YouTube kanalu Otvorene medijske grupacije.

Na okruglom stolu, Marina Trbus, prof.psih., predstavit će rezultate o pojavnosti vršnjačkog te rodno uvjetovanog nasilja dobivene u okviru kvalitativnog istraživanja Hrabrog telefona, odnosno Child Hub međunarodne mreže koja okuplja stručnjake iz područja zaštite djece. Istraživanje provedeno 2020. godine, s mladima te odraslima, u izazovnim okolnostima uzrokovanim pandemijom, upućuje na uznemirujuću prisutnost i normalizaciju nasilja, koja se kako kažu sudionici, odnosno mladi, iz realnog svijeta samo preselila online.

Pridružit će nam se i članovi/ce Odbora mladih Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. Po principu „s mladima o mladima“,  komentirat će video animacije te pružiti uvid u perspektivu i poziciju mladih vezano za rezultate istraživanja te pojavnost i oblike vršnjačkog nasilja u vrijeme pandemije  kovid 19.

Emina Horvat, programska koordinatorica Hrabrog telefona predstavit će projekt i platformu childhub.org. Ovaj međunarodni projekt 8 zemalja jugoistočne Europe provodi se od 2014. godine. Najvažniji rezultat je online platforma koja se na okruglom stolu predstavlja u potpuno novom dizajnu. Platforma broji preko 13 000 članova te se na njoj nalazi više od 30 000 različitih materijala za stručnjake koji rade s djecom.

Ivana Garašić, mag.psych., će za Centar za kulturne djelatnosti predstaviti 10 jednominutnih animacija projekta „Pametno ne nasilju“  koji se također provodi s ciljem prevencije vršnjačkog nasilja za nešto mlađe uzraste osnovnih škola. Animacije na jasan i razumljiv način djeci prikazuju različite oblike i načine prevencije vršnjačkog nasilja te stavljaju naglasak na ulogu svakog djeteta koje promatra nasilje, da preuzme inicijativu te svojim stavom i ponašanjem nasilje okarakterizira kao neprihvatljivo, a žrtvi pruži podršku i zaštitu.

Nakon okruglog stola, Otvorena medijska grupacija provest će online medijsku kampanju koja će unaprijediti informiranost djece i mladih te istaknuti važnu ulogu odraslih u suzbijanju nasilja. Cilj kampanje je prenijeti poruke o mjerama koje se mogu poduzeti za prevenciju nasilja. Video animacije distribuirat će se stručnim suradnicima osnovnih i srednjih škola kako bi ih koristili u budućem radu i prikazivali učenicima u sklopu preventivnih programa.