skip to Main Content

 

 

 

Cilj ovog projekta jest povezati povijesne i aktualne podatke o svjetskoj književnosti na način koji omogućuje automatsko opisivanje i praćenje razvoja velikih razmjera. Naglasak će biti na temama kao što su autori, djela i zapisi o recepciji, kako su već prikazani putem odgovarajućih podataka o normama u digitalnim enciklopedijama, bazama podataka znanja, katalozima i povezanom oblaku otvorenih podataka. (Wikipedia, Wikidata, DBpedia, Index Translationum, VIAF, razne nacionalne knjižnice itd.).

Zahvaljujući standardiziranom semantičkom povezivanju svih navedenih digitalnih repozitorija, izdvojit će se i objediniti uzajamne reference unutar svjetskih književnih konteksta na jezično neovisan način. Ti će se podaci analizirati i ocjenjivati pomoću mrežne analize te će biti dostupni u interaktivnoj web aplikaciji, „Opservatoriju svjetske književnosti”.

 

Projekt “NEED2READ” je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ministarstva kulture i medija.

 

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Otvorene medijske grupacije.