skip to Main Content
Europski socijalni fond

Otvorena medijska grupacija je partner koji sudjeluje u pripremanju e-learning platforme.

GLAZBENOM PODUKOM DO MEDIJSKE I DIGITALNE PISMENOSTI

Glazbena škola Ladislav Račić je iz Europskog socijalnog fonda dobila financiranje projekta „Glazbenom podukom do medijske i digitalne pismenosti“.

Otvorena medijska grupacija je partner koji sudjeluje u pripremanju e-learning platforme za podučavanje sviranja gitare, bas gitare, bubnjeva, klavijatura i pjevanje. Kao iskusna medijska organizacija, Otvorena medijska grupacija snima video priloge za platformu.

Osim toga će srednjoškolce u Slatini educirati o snimanju kratkih AV uradaka, njihovoj obradi i uploadu na socijalne platforme.