skip to Main Content

 

 

 

Roman kojemu u podnaslovu stoji žanrovsko određenje filozofski triler predstavlja “inicijacijsko putovanje kroz duhovne škole Istoka od Egipta preko Irana i Indije do Japana; od gnoze i sufizma preko tantre i lamaizma do taoizma i zen-budizma”, na koje će se, kako autor planira, nadovezati pandan koji će opisati krug duhovnim tradicijama Zapada.

 

Projekt “NEED2READ” je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ministarstva kulture i medija.

 

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Otvorene medijske grupacije.