skip to Main Content

 

 

 

Knjiga sadrži mnoštvo anegdota (kao i dosjetki, sentenci, šala, viceva i podvala) o najpoznatijim filozofima, odnosno o ljudima koji se u širem smislu mogu razumijeti kao takvi, zapadnog civilizacijskog kruga, od antike do današnjih dana. Budući da anegdota kao vrsta usmene predaje ne mora biti istinita nego tek vjerojatna, glavni autorovi kriteriji za uvrštavanje pojedine anegdote bili su da je, prvenstveno, zabavna i da treba biti razumljiva širem krugu čitatelja koje zanima filzofija, ali nemaju osobito predznanje.

 

Projekt “NEED2READ” je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ministarstva kulture i medija.

 

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Otvorene medijske grupacije.