skip to Main Content
Pal Push Entrepreneurship

Otvorena medijska grupacija je jedan od sedam partnera na projektu “Pal Push”.

PAL PUSH

Rom Praha, češka romska organizacija je sa svojom nacionalnom agencijom za mobilnost u listopadu 2017. potpisala ugovor o provođenju dvogodišnjeg projekta PAL Push koji se bavi poticanjem romskog poduzetništva.

OMG je jedan od sedam partnera na projektu.

Naše obveze su brojne: pripremamo nekoliko modula za edukacijske webinare o poduzetništvu za Rome, sudjelujemo u stvaranju priručnika, obrazujemo trenere, sudjelujemo u poduzetničkom kampu za Rome. I ono najvažnije, pripremamo on-line edukativnu igru o poduzetništvu.