skip to Main Content

RADNO PRAVO

Prvi konkretni napori u pogledu stvaranja Međunarodnog radnog prava učinjeni su početkom XX stoljeća u vidu osnivanja Međunarodne organizacije rada koja je putem svojim konvencija i preporuka utjecala na oblikovanje nacionalnog radnog zakonodavstva država članica, a time i na djelomičnu unifikaciju radnog prava na međunarodnoj razini.

Fokus na Zakon o europskom radnom pravu.

Zakon o radu definira vaša prava i obveze kao radnika i poslodavca.

Radno pravo EU pokriva 2 glavna područja:

  • uvjeti rada – radno vrijeme, nepuno radno vrijeme i rad na određeno vrijeme, upućivanje radnika,
  • informiranje i savjetovanje radnika o kolektivnim otkazima, prijenosima poduzeća i sl.

EU ima za cilj promicati društveni napredak i poboljšati uvjete života i rada naroda Europe. Što se tiče radnog prava, EU nadopunjuje političke inicijative koje poduzimaju pojedine zemlje EU postavljanjem minimalnih standarda.

U skladu s Ugovorom o funkcioniranju EU– posebice članak 153. – donosi zakone (direktive) koji određuju minimum zahtjeva za:

  • uvjete rada i zapošljavanja,
  • informiranje i savjetovanje radnika.

Projekt “NEED2READ” je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ministarstva kulture i medija.

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Otvorene medijske grupacije.