skip to Main Content
Iz Doma Na Svoje

IZ DOMA NA SVOJE

Trogodišnji program „Iz doma na svoje“ mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža alternativne socijalne usluge kao što su: kontinuirano informiranje putem portala podrška provedbom aktivnosti unapređenja konkurentnosti na tržištu rada…