skip to Main Content

PAL ART

Erasmus+ KA2 projekt Pal Art nastoji potaknuti sudjelovanje Roma kao ključ njihove integracije kroz umjetničke pozitivne prakse. Trajanje projekta: rujan 2020. – kolovoz 2022. Kontakt osoba: Martina Belić, martina.belić@omg.hr