skip to Main Content
Pal Konnect Projekt

PAL KONNECT

Projekt Empowerment of social groups through creativity and cultural works u okviru programa Erasmus + „KΑ2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse” ima za cilj poduprijeti umjetnike socijalno isključenih i…