skip to Main Content

MEĐUNARODNI SAJAM EU VRIJEDNOSTI

Otvorena medijska grupacija u partnerstvu s Centrom za kulturne djelatnosti provela je projekt pod nazivom „Međunarodni sajam EU vrijednosti – VrijEUdnosti/ValuEU“, financiran od Grada Zagreba.