skip to Main Content
Konferencija o budućnosti Europe – pridružite se virtualnom sastanku OCD-a

Nadamo se da ste do sada čuli za Konferenciju o budućnosti Europe

Ako niste, nekoliko osnovnih informacija. Čedo francuskog predsjednika Macrona i tri važne EU institucije (Parlamenta i Vijeća) poziva sve građane i građanke da se uključe sa svojim idejama i vizijama u planiranje budućnosti EU a. Konferencija na nekoliko manje ili više uspješnih načina prikuplja ideje „odozdo prema gore“ u okviru devet široko postavljenih tema koje pokrivaju gotovo sve aspekte života: od sigurnosti preko gospodarstva i socijalnih pitanja do sporta, kulture i mladih.

Obilje informacija i načina kako da se priključite procesima pronaći ćete na platformi Konferencije.

S obzirom na potencijal koji Konferencija pruža za izlazak na EU scenu preko platforme, smatramo da je važno da se naše diskusije, ideje i vizije učine dostupnima na njoj. Stoga organiziramo tri regionalna ZOOM sastanka za udruge iz istočne, centralne i priobalne
Hrvatske.

Provjerite teme i prijavite se na zoom sastanak istočne Hrvatske ovdje.

Provjerite teme i prijavite se na zoom sastanak centralne Hrvatske ovdje.

Provjerite teme i prijavite se na zoom sastanak priobalne Hrvatske ovdje.