skip to Main Content

Ukupna vrijednost projekta:
462.672,00 kuna

Iznos sufinanciranja Europske unije:
393.271,20 kuna (85 %)

Trajanje projekta:
3.2.2021. – 3.2.2022.

Kontakt osoba:
Vanja Sedlanić, voditelj projekta,

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Otvorene medijske grupacije.

KULTURNA RE-GENERACIJA

Otvorena medijska grupacija partner je Centru za kulturne djelatnosti na ESF projektu Kulturna re-generacija. Projekt se provodi od veljače 2021. godine te traje 12 mjeseci.

Grupa logotipa

Ciljana skupina projekta su osobe starije od 54 godine kojima se kroz aktivnosti nudi cijeli niz online interaktivnih sadržaja koji će im pomoći u sigurnoj reintegraciji u društvo te održavanju mentalne i fizičke agilnosti. Projekt nastoji unaprijediti kvalitetu života i zadovoljiti kulturne potrebe starijih osoba u društvu. Književni klub, radionice kreativnog pisanja, plesni tečaj i radionice likovnoga izražavanja dostupne su diljem Hrvatske tijekom. 104 osobe starije od 54 godine će se tako pripremiti za uključivanje u digitalnu svakodnevicu.

AKTIVNOSTI
  1. Zajedničko čitanje je književni klub koji potiče na čitanje, raspravu i komunikaciju – zajedničko druženje. Jednom mjesečno članovi/ice se sastaju na Zoomu te razgovaraju o knjizi koju su svi/e pročitali/e pod vodstvom etablirane književnice.
  2. Sjećam se i pišem program je kreativnog pisanja za dokumentiranje sjećanja. Radionice se održavaju u ciklusu od 6 webinara tijekom tri mjeseca u kojem korisnici/ce stječu vještine pisanja.
  3. Plešem, dakle živim je tečaj suvremenog plesa prilagođenog dobi ciljne skupine. Predviđeno trajanje je tri mjeseca, a učestalost jednom tjedno.
  4. Crno-bijelo u bojama je program likovnog stvaralaštva za one koji/e žele crtati i slikati pastelama. Predviđeno trajanje je tri mjeseca, dva puta mjesečno.