skip to Main Content
Pal Konnect Projekt

PAL KONNECT

Projekt Empowerment of social groups through creativity and cultural works u okviru programa Erasmus + „KΑ2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse” ima za cilj poduprijeti umjetnike socijalno isključenih i…

PAL ART

Erasmus+ KA2 projekt Pal Art nastoji potaknuti sudjelovanje Roma kao ključ njihove integracije kroz umjetničke pozitivne prakse. Trajanje projekta: rujan 2020. – kolovoz 2022. Kontakt osoba: Martina Belić, martina.belić@omg.hr