skip to Main Content

OsnaŽENE!

U okviru projekta "RADAR – Osnaživanje zagovaračkih potencijala organizacija civilnoga društva za zaštitu ženskih ljudskih prava u zdravstvu“ udruga Roditelji u akciji - Roda izradila je e-tečaj "osnaŽENE u zdravstvenom…

Projekt Radar

RADAR

Kroz projekt će se osnažiti zagovarački kapaciteti udruga za repozicioniranje ženskog zdravlja iz medicinske sfere u sferu ljudskih prava, pokretanje strateških parnica u području reproduktivnih prava žena, zagovaranje reproduktivnih prava…