skip to Main Content
Pal Push Entrepreneurship

Otvorena medijska grupacija je jedan od sedam partnera na projektu “Pal Push 2”.

PAL PUSH 2

Pal push 2 nastavak je projekta Pal push 1 s proširenom ciljanom skupnom koja ovog puta uključuje marginalizirane skupine, osobe kojima prijeti siromaštvo, samohrane majke, Rome i izbjeglice.

Projekt Pal push 2 posvećuje pažnju ljudima koji žele pokrenuti ili poboljšati vlastiti posao i olakšati zapošljavanje nezaposlenima. U tu svrhu projekt priprema dva kurikula koji će na pristupačan način omogućiti pripadnicima/cama marginaliziranih skupina stjecanje novih vještina za ulazak na tržište rada.

Dana 1. i 2. ožujka 2023. tim PAL PUSH II okupio se u Lamiji u Grčkoj na svom TPM2 (Transnational…

07. prosinca 2022., konzorcij partnera na projektu PAL PUSH II pilotirao je module za Kurikulum za zapošljavanje. S ciljem maksimalne…

Od 06.11.-10.11. naši su stručnjaci sudjelovali u treningu PAL CAMP za inkluzivno poduzetništvo koje se održalo u Rumunjskoj Transilvaniji u…

POVEZANE OBJAVE