skip to Main Content
Pal Konnect Projekt

PAL KONNECT

Projekt Empowerment of social groups through creativity and cultural works u okviru programa Erasmus + „KΑ2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse” ima za cilj poduprijeti umjetnike socijalno isključenih i…

Kulturna Re-Generacija Projekt

KULTURNA RE-GENERACIJA

Ukupna vrijednost projekta: 462.672,00 kuna Iznos sufinanciranja Europske unije: 393.271,20 kuna (85 %) Trajanje projekta: 3.2.2021. – 3.2.2022. Kontakt osoba: Vanja Sedlanić, voditelj projekta, Sadržaj materijala isključiva je odgovornost…

Art (Ve)Šeraj

ART(VE)ŠERAJ! ART(VE)ŠERAJ!

Ukupna vrijednost projekta: 479.920,00 kn Iznos sufinanciranja Europske unije: 407.932,00 kn (85 %) Projekt se provodi od 3. veljače 2021. godine do 3. veljače 2022. godine Kontakt osoba: Sanjin Hasanefendić,…

Sve Obitelji Su Ravnopravne

SVE OBITELJI SU RAVNOPRAVNE

Projekt Sve obitelji su ravnopravne podržan je sa 148.059,76 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Trajanje projekta: 1.1.2021. – 31.12.2022. (24 mjeseca) Osoba…

Projekt Radar

RADAR

Kroz projekt će se osnažiti zagovarački kapaciteti udruga za repozicioniranje ženskog zdravlja iz medicinske sfere u sferu ljudskih prava, pokretanje strateških parnica u području reproduktivnih prava žena, zagovaranje reproduktivnih prava…

PAL ART

Erasmus+ KA2 projekt Pal Art nastoji potaknuti sudjelovanje Roma kao ključ njihove integracije kroz umjetničke pozitivne prakse. Trajanje projekta: rujan 2020. – kolovoz 2022. Kontakt osoba: Martina Belić, martina.belić@omg.hr

Tata Od Formata

TATA OD FORMATA

„Tata od formata“ je projekt koji kroz zajedničku realizaciju kulturno-medijskog projekta – dokumentarne serije – u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, doprinosi stvaranju mreže medijskih partnera i profesionalaca.

Iz Doma Na Svoje

IZ DOMA NA SVOJE

Trogodišnji program „Iz doma na svoje“ mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža alternativne socijalne usluge kao što su: kontinuirano informiranje putem portala podrška provedbom aktivnosti unapređenja konkurentnosti na tržištu rada…